TILBUD

Speciel tilbud

Ydelserne bestilles via telefon 70 252 256 eller på mail kontakt@hestepraksisdjursland.dk

Ydelserne betales forud via netbank, Swip eller Mobile pay på nr. 56897

Priserne er gældende indtil ydelserne fjernes fra hjemmesiden.

Influenza og herpes vaccination:

• 1 hest - 575 kr. pr. hest (total pris)

• 2 - 5 heste - 475 kr. pr. hest (total pris)

• 6-10 heste 340 kr. pr. hest (total pris)

• Mere end 10 heste 250 kr. pr hest (total pris)

Ved samtidig vaccination med influenza og stivkrampe tillægges priserne 50 kr.

Der kan tilkøbes tillægsydelser:

Registrering af vaccinationen (journalføring) gemmes i 5 år så evt. bortkommen vaccinationer kan bekræftes og genindføres i erstatnings pas eller vaccinationsbevis 150 kr. pr. hest. Fremsendelse af reminder for basis vaccination, booster vaccination eller årlig revaccination (året efter den foretagne vaccination) 150 kr. pr. hest.

Vilkår for vaccination:​

Vaccinationerne foretages:
Syddjurs kommune, Århus kommune og Fauerskov kommune øst for E6, den første Torsdag i hver måned.
Nordjurs kommune og Randers kommune øst for E6 og syd for Randers fjord, den tredje torsdag i hver måned. 

Betaling skal være foretaget senest om morgenen på dagen for vaccination. Betalingen kan ske via Netbank - Swip eller MobilePay.

Der anvendes altid den billigste godkendte influenza vaccine. Pas eller vaccinationskort skal være tilstede. Bortkommende vaccinations data kan ikke reetableres. Er pas eller vaccinations kort ikke tilstede, og vaccinationen ønskes registreres heri, skal ejeren af heste senest 2 hverdage fra vaccinations dagen fremsende dette til den vaccinerende dyrlæges kontor med en frankeret svarkuvert. Vi fralægger os ethvert ansvar ved denne forsendelse. Dyrlægen returnerer passet med vaccinationen indført mod et honorar på 150 kr. der skal være betalt inden returnering af pas eller vaccinationskort. Hesten skal være på stald, have grime på og der skal være en person tilstede, der kan håndterer hesten

Handelsrøntgen

1 hest 2500 kr. (total pris)

2 - 5 heste 1800 kr. pr hest (total pris)

Flere end 5 heste 1500 kr. pr. hest (total pris)

Der kan tilkøbes tillægsydelser:

F.eks. optagelser af nakke , hals, ryg (torntappe), hovseneben, forknæ, bagknæ bagfra, griffelben, skråoptagelser af kodeseneben osv. pris 150 kr. pr. billede.

Skriftlig vurdering af røntgen billeder 1000 kr.

Opbevaring af røntgenbilleder i 5 år 1000 kr.

Forsendelse af røntgen billeder og eller røntgen vurdering til anden dyrlæge 1000 kr.

​Vilkår for handelsrøntgen:

Røntgenfotograferingen vil blive foretaget inden for 14 dage efter bestillingen, rekvirenten (den der bestiller røntgenfotograferingen) får besked 2 dage inden via mail, sms eller telefon.

Betaling skal være foretaget senest om morgenen på dagen for røntgenfotograferingen. Betalingen kan ske via Netbank - Swip eller MobilePay. Ydelsen omfatter følgende optagelser: Alle 4 ben ,hovled - hovseneben - kronled - kodeled og kodeseneben fra siden optaget med hesten stående på fast jævn gulv. Forben hovled - kronled og kodeled forfra optaget med hesten stående på fast jævn gulv. Begge haser , 1 optagelse fra siden - 1 optagelse skråt bagfra og 1optagelse skråt forfra. Begge bagknæ 1 optagelse fra siden skråt bagfra.

Rekvirenten medbringer et USB stik og dyrlægen overfører billederne til dette efter optagelsen. Forefindes et USB stik ikke, kan et sådant købes af dyrlægen for 400 kr. kontant betaling, eller der kan fremsendes et USB stik af hestens ejer senest 2 hverdage fra røntgenfotograferingen til dyrlæges kontor med en frankeret svarkuvert. Vi fralægger os ethvert ansvar ved denne forsendelse. Dyrlægen returnerer USB stikket med billederne overført mod et honorar på 600 kr. der skal være betalt inden returnering af USB stikket. Røntgen billederne gemmes kun i 1 måned hvorefter de slettes. Der gives ingen vurdering af billederne.

Der skal være et egnet sted i stalden med tilstrækkeligt plads , et plan gulv og et trefacet strømstik (stik med jordforbindelse). Hestens pas skal være tilstede. . Hesten skal være på stald, have grime på, mudder børste af de områder der ønskes røntgenfotograferet. Der skal være en person tilstede, der kan håndterer hesten, samt en person til at hjælpe med røntgenfotograferingen (de 2 personer, der hjælper, skal være over 18 år og må ikke være gravide)

Kontrol af distancehest inden sæsonstart

5 heste 500 kr. pr. hest

10 eller flere heste 400 kr. pr. hest

Der kan tilkøbes tillægsydelser:

Blodprøve 200 kr. pr. hest + Laboratorieudgift 

Influenzavaccination 200 kr. pr. hest. 

Kontrol af pas 50 kr. pr. pas

Vilkår for kontrol af distancehest:

Undersøgelsen vil blive udført efter nærmere aftale. Hestene undersøges som ved et distanceridt... Det forudsættes, at der er en person tilstede, der kan mønstre hesten. Der skal være mulighed for at hesten kan optraves 30 -40 m. lige ud på fast egnet bund. Hesten præsenteres med trense.​

Kontakt os på: 70 252 256

Tidsbestilling: 08:00 - 12:00

Dyrlægetelefon: 07:00 - 09:00

Følg os på facebook

Djurslands Hestepraksis​

CVR: 74713815

Lyngevej 65
8420 Knebel